Een professionele weerbaarheidstraining voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs

Een initiatief van Aikido Nederland

Weerbaar zonder Pesten is een op maat gesneden weerbaarheidstraining. De training richt zich op het verminderen van pesten op scholen door het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid van kinderen en jongeren door middel van Aikido, een Japanse krijgskunst, en is gericht op een levenslange beoefening.

Weerbaar door Aikido

De training Weerbaar zonder pesten richt zich op het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid, het verbeteren van het zelfbeeld, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en het versterken van sociale vaardigheden!

Respectvol met elkaar omgaan

Samenwerken met anderen

Gedisciplineerd werken

Omgaan met conflicten

En dit alles gebeurt door gebruik te maken van het lichaam. De kinderen/jongeren ontmoeten elkaar op de mat en maken fysiek contact met elkaar. In dit fysieke contact kun je tast- en zichtbaar maken wat er met je (lichaam) gebeurd als je iets niet prettig vind. Het contact zal echter altijd gericht zijn op het realiseren van een positieve ervaring, ook en juist als het moeilijk is. Vervolgens wordt het fysieke contact en de beleving daarvan naar een bewust niveau gebracht door te praten over de ervaring en de daarbij behorende gevoelens.

Een aanbieding op maat voor uw school ontvangen?

Neem contact met ons op

Lesopbouw

Weerbaar zonder Pesten is een compacte training van zeven wekelijkse lessen van zestig minuten. De lessen worden gegeven op school. Vanwege de veiligheid en voorspelbaarheid kennen de lessen eenzelfde opbouw rondom het leren van Aikido technieken. Daarbij staan samenwerken en omgaan met weerstand en conflict centraal.

Gediplomeerde trainers

De training Weerbaar zonder Pesten wordt altijd gegeven door een rijkserkend Aikido leraar (niveau 3 of 4).

Oefenen op een echte mat

Er wordt geoefend op een echte Aikido mat.

Op de mat is iedereen gelijk

Alle kinderen dragen een kei-ko gi waardoor kinderen uiterlijk op gelijke voet met elkaar werken. Anders wordt gewerkt met uniforme, witte t-shirts met Aikido opdruk.

Actieve begeleiding

Na afloop worden de kinderen, die geïnteresseerd zijn in Aikido, actief begeleidt naar een bestaande dojo in de buurt. Indien deze niet aanwezig is, zal er trainingsaanbod op school of in de buurt gerealiseerd worden.

Contact

Wilt u meer weten over Weerbaar zonder Pesten en de mogelijkheden voor uw school? Bel of mail ons voor een aanbieding op maat, of laat hieronder uw gegevens achter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.